Husbilsparkering

I hamnområdet finns möjlighet inte bara för båtgäster utan även husbilsburna gäster.

Frågor om hamnen båtplatser mm kontakta:

Hamnmästare Christer Mårtensson Telefon: 070 6078965

Hamnejder-800x400

Translate: